1 comentario

Arribem a la maduresa quan ens adonem del valor del passat. Els joves això em diuen ser conservadors, per nosaltres és adonar-nos de la nostra pròpia limitació.

Ça pregunta es com podem mantenir la “gana” de canviar les coses i al mateix temps l’apreciació de tot el que hem aconseguit i la humiltat de les nostres pròpies limitacions.

Jo no ho se

Expand full comment